Author Archives: Monica Ottesen Oseberg

Gamle trebåter og pitoreske bygninger i Gamle Kyrenia havn

Nyere Kypros historie helt forenklet

Category : Uncategorized

Nyere Kypros historie kan vise seg å være litt annerledes en den du har blitt fortalt i hjemlige medier. Kypros tilbake til antikken har en svært lang og spennende historie. Den kan du lese på wikipedia, diverse guidebøker etc.  Her er tanken å se litt på hvorfor Kypros i dag er et delt land. Vi vil gi deg en uakademisk versjon av nyere Kypros historie, helt forenklet.

Få land har vært underlagt så mange forskjellige riker og herskere. Dette gjør kulturen helt særegen kypriotisk både når det gjelder språk, mat, oppførsel, og boligstil. En vil selvsagt se resultatet av de greske, tyrkiske og engelske kulturelle særtrekkene i tillegg. Dette gjør Kypros til et helt spesielt sted.

Legger en til et fantastisk klima, vakker natur det faktum at øya kan vise til  en stor tetthet av oldtids historiske kulturelle skatter  så kan få steder matche Kypros i reiseavstand fra Skandinavia.  Etter delingen i 1974 har Nord Kypros måttet bære belastningen for den tyrkiske invasjonen med en total internasjonal handelsboikott. Det har stagnert den økonomiske utviklingen og hindret landet fra å utvikle seg på lik linje med resten av Europa. Dette er bakgrunnen for det lave prisnivået både på eiendommer og levekostnader generelt.

Utviklingen fra grunnlovens og republikkens tidlige dager.

Grunnloven på Kypros av 1960 ble laget når kolonivelde England ga fra seg makten på Kypros. Det ga støttelandene England, Hellas og Tyrkia mulighet til å intervenere på Kypros ved forsøk på å forandre  grunnloven eller andre store problemer på øya. President Makarios forsøkte allerede etter få år få igang forandring av grunnlovs paragrafer som ville svekke Tyrkisk-Kypriotisk politisk påvirkningsmulighet. Deretter var 60-tallet preget av mye voldshandlinger fra en Gresk-Kypriotisk nasjonalistisk frigjørings- og terroristgruppe. Handlinger ble utført mot enkeltindivider fra den Tyrkisk-Kypriotiske lokalbefolkningen eller mot alle aldersgrupper i landsbyer. Det var i denne perioden FN ut stasjonerte fredsbevarende styrker her.

Først invaderte den Greske Militærjuntaen hele Kypros.

Hellas, styrt av den Greske militær juntaen kuppet hele øya i juli 1974. Kypros sin President Makarios måtte flykte omgående. Tyrkia så seg nødt til å intervenere på Kypros i juli i 1974, for å beskytte den Tyrkisk-Kypriotiske befolkningen. De rykket frem til “The Green line” en grenselinjen som var skissert opp hele 10 år før, på midten av -60 tallet av en engelsk offiser.

Tyrkia rykket frem til delelinjen “The Green Line”.

Store folke grupper måtte flykte. Tyrkisk-Kypriotene samlet seg i Nord, de Gresk-Kypriotiske innbyggerne samlet seg i sør. Mange her i Kyrenia og Esentepe området som idag bor i nord, kom flyktende opp fra byen Paphos eller Larnaca på sørsiden i denne forbindelse. Kyrenia by hadde en overvekt av Gresk-Kypriotere, disse måtte flykte fra de nordlige områdene og til sør for grenselinjen «The green line».

En oljefokusert politisk samtid

Med kjennskap til historien fra andre deler av verden i samme tidsperiode, så sies det at  USA dro i mange utenrikspolitiske tråder. Det gjaldt å sikre tilgang på oljerike områder. Kypros har historisk hatt en strategisk beliggenhet, men også iforhold til å tjene som en flybase med kort vei til det oljerike midtøsten og araberhalvøya. Et delt Kypros var i så måte et bedre alternativ for et strategisk beliggende Kypros, sammenliknet  med et Kypros i tett partnerskap til Sovjetunionen.

Det var sterke tegn på at en slik utvikling var i anmarsj, da president Makarios en flittig gjest i Sovjetunionen. Dette startet på 1960 tallet og frem til tiden før den greske militærjuntaen invaderte og tok kontrollen over hele Kypros. Det sies at Amerikanerne ikke ønsket et nytt Cuba. Det vil si en  strategisk beliggende øy med en skjeggete leder med et tett forhold til Sovjet, slik tilfellet hadde vært med Cuba.

TRNC Turkish Republic of Northern Cyprus dannet i 1983

Etter 8 år hvor det ikke lyktes å komme til en enighet  proklamerte Nord Kypros den 15. november 1983, seg som en selvstendig republikk med egen grunnlov, egen nasjonalforsamling, med en regjering ledet av en folkevalgt president. Den første presidenten ble Rauf Denktas. Denktas, juridisk utdannet, med bakgrunn som  “Crown prosecuter” i kolonien Kypros,  hadde vært politisk aktiv fra 1957.

Den nye republikken ble fordømt av FN og den gresktalende republikken i sør. Etter mer en fire tiår med mislykkede forhandlinger, så  er det fremdeles kun Tyrkia som støtter Nord Kypros ønske om å få landet på fote økonomisk og ideologisk.

“Annan planen” i 2004 åpnet grensene igjen

På begge sider av øya er det mange ofre. Mange familier har tragisk har mistet tilgangen på sine hjem. I juli i 2018 er det gått 44 år siden dette skjedde. Folk har måttet gå videre med livene sine, forlatte hjem har blitt tatt i bruk og nye kjøpere kommet til.

Det første store oppmykningen av en fastlåst situasjon var når Koffi Annan var FN`s generalsekretær. Da hadde en forhandlet seg frem til en avtale for sammenslåing som velgerne på både nord og sør av  Kypros skulle stemme over.  Ble det en sammenslåing ville Kypros som forent land aksepteres inn i EU.

Sør-Kypros stemte Nei til sammenslåing, men kom inn i EU

Resultatet av avstemmingen ble et stor flertall av den tyrkisk Kypriotiske befolkningen sa JA til en sammenslåing. Et like stort flertall av den Gresk Kypriotiske befolkningen sa NEI. Noe overraskende  ble den Gresk Kypriotiske delen av Kypros Allikevel inkludert i EU.  Samtidig ble et antall grensestasjoner mellom sør- og nordsiden ble åpnet for først gang på 30 år.  Den internasjonale handelsboikotten ble dessverre stående uforandret.

I de første årene etter grenseåpningen så en boligmarked med boblepreg og mange “cowboyer” i aksjon. Denne boblen sprakk etter noen år. Skrekkhistoriene om boligmarkedet og  uferdige boligene er manifestasjoner,  frem til og med denne tiden.  Les mer her

Nord Kypros, et samfunn i spennende utvikling

Dette er et forenklet sammendrag av nyere Kypros historie, som kanskje har klargjort litt mer av bakenforliggende årsaker for den situasjonen en finner på Nord Kypros idag. Det er også en forklaring på hvorfor prisnivået på eiendommer og levekostnader er svært mye lavere en i andre Middelhavsland. Det er få om ingen Middelhavs destinasjoner en fremdeles kan bosette seg helt i strandkanten, til priser de fleste har råd til. Nord Kypros har som flere mikroland sikret seg inntekter og utenlandskvaluta med Casinodrift. I de senere årene har landet styrket sin posisjon på utdannings fronten. Det er idag et stort antall internasjonalt godkjente universiteter med et studenttall like i underkant av 100 000. Studenttallet vil øke de nærmeste årene pga utbyggingsplaner for flere universiteter. Det gode klimaet, det trygge miljøet og lave levekostnader gjør Nord Kypros til et attraktiv student sted.

Et økende antall 5 stjernes luksushoteller bygges.

I turist områdene på Bafra finner en flere gigantiske 5* hoteller, i Kyrenia området  er det minst 7 tilsvarende hoteller. Det bygges et stort antall ferieboliger  i flere områder av landet.  Turist trafikken fra Europa er økende over grensen i sør, men mange flyr via Tyrkia til til Ercan Airport. Flyplassen ble åpnet ca. år 2013 og det er allerede startet opp med utvidelse av kapasiteten.  En kan se et økende antall internasjonale butikker i de 3 største byene, noe som viser at det internasjonale forretningslivet har  stor tro på det Nord Kypros.

Brutto nasjonalproduktet øker  kun svakt og jevnt og trutt så noe bobletendens ser en ikke idag.  I 2016 ferdigstilte Tyrkia et stort entreprenør prosjekt for å lede ferskvann mellom Tyrkia og Nord Kypros. Dette sikrer den nordlige delen av øya med vann i mange tiår fremover. Det er et stående tilbud til Den gresk Kypriotiske republikken om å dra nytte av prosjektet, noe de ikke har tatt imot.

En trist og urettferdig påført isolasjon for et lite land, har stoppet utviklingen. Som turister og kjøpere  i ferieboligmarkedet er dette derimot en økonomisk og kultur fordel. Et så uberørt og vakkert sted, som Nord Kypros finnens ikke i Middelhavet. Les noen fakta om republikken her. 

 


trygt kjøp av eiendom ved et basseng omgitt av lyst, palmer og fjell. teksten på siden av bildet er Goldmark Estates skandinavia

Trygt kjøp av eiendom, Nord Kypros

Category : Uncategorized

Trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros for skandinaviske kunder

For å sikre våre kunder et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros  har FeriehusMiddelhavet inngått  et partnerskap med de anerkjent og lokale eiendomsmeglerne i Goldmark Estates.

Både nord og sørsiden av Kypros, er et attraktivt alternativ for Britiske stasborgere som ønsker seg “A home in the sun”. Mange av disse er permanente beboere og kalles “expat” og “expatriate”.   Svenskene har i mange år kjøpt seg ferieeiendommer på den nordlige, tyrkisktalende delen, av Kypros.

Det er spesielt de siste 3-4 årene at det norske feriebolig markedet har oppdaget ferie paradiset Nord Kypros. Det er ikke en overdrivelse å påstå at det har blitt kjærlighet ved første blikk for mange. Årsakene er mange og høyest rager  selvsagt klimaet og de lave boligprisene. De lave levekostnadene er et annet sterkt argument, samt at det er mulig å oppleve en total mangel på trengsel av mennesker.  Min påstand er at det er spesielt all “tumleplassen” med nærhet til den uberørte naturen, som tiltrekker nordmenn.

Se FeriehusMiddelhavet – en Goldmark Estates partner`s Webside  for det prisgunstige Nord Kypriotiske eiendomsmarkedet.  Les mer her
For kjøps prosessen av eiendom på Nord KyprosLes mer her

Ta en kunnskapsbasert avgjørelse

I FeriehusMiddelhavet er vi opptatt av å sette folk i stand til å ta kunnskapsbaserte avgjørelser. Med kunnskap har en mulighet til å ta gode avgjørelser og foreta et trygt kjøp av eiendom. Samtidig vil man kunne kontre feilaktige argumenter med opplysende fakta.  Det kan komme godt med da det sirkulerer mye propaganda og “fake news” rundt dette emnet.  Ønsker du et kjapt historisk sammendrag fra 1960 og frem   Les mer her

Hvordan foreta et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros?

På internett kan en lese flere skrekkelige historier om eiendoms kjøp på den nordlige siden av Kypros. Det er heldigvis ikke mange tilfeller. Historiene kan deles i flere kategorier, da de har forskjellig årsak. Det de derimot har til felles er at de ligger en del tilbake i tid dvs. i perioden år 2000-2008. Dette er heller ikke unikt for Nord Kypros. Fra tidligere år eksisterer det dessverre tilsvarende tilfeller i Spania og i andre mange andre Middelhavsland.

Det er idag trygt å kjøpe eiendom på Nord Kypros.  Det forutsetter at en kun kjøper  boliger bygget av seriøse byggefirmaer, via en eiendoms formidler som forstår norske behov. Men denne må itillegg ha en lokal profesjonell innfødt representant med kontor og ansatte på Nord Kypros. I tillegg kommer bruken av lokal juridisk assistanse.

God kombinasjon med norsk behovforståelse og lokale uavhengige eiendomspesialister

Det er flere i eiendomsmarkedet i Tyrkia,  som har kommer over til Nord Kypros for å selge her. De gjør det  når dette markedet virker mer attraktivt og de forsvinner igjen med engang situasjonen endrer seg. Det samme gjelder for norske agenter som jobber alene. I tillegg er det en utfordring med skandinaviske agenter  og firmaer som har opprettet kontor på Nord Kypros. Disse har ikke like god tilgang på den samme informasjonen som de lokale agentene.

Middelhavs kulturen er preget av en felles kulturell intern forståelsen. Det tar lang tid før Skandinaviske selgere får tatt full del i eller forstår denne. Skandinaver kontra innfødte vil derfor alltid være mindre informert i det lokale markedet. De vil i tillegg kunne bli syke eller reise hjem og trekke seg fra oppfølgings ansvaret, så snart salget er gjort.

Prisen du betaler som kunde er lik uansett formidler

Prisen du som kunde betaler for eiendommen er den samme uansett hvem du kjøper av. Forskjellen ligger hvor mye den skandinaviske selgeren ønsker å ta i fortjeneste til seg selv, istedenfor å investere i et lokalt og stabilt nettverk lokalt. Det gir større trygghet for deg som kunde. Vi vil nå se på spørsmål som ofte blir stilt.

Eiendommen kan ha tilhørt en Gresk-Kypriot.

FeriehusMiddelhavet med lokal partner Goldmark Estates selger ikke slike eiendommer, kun eiendommer med trygge skjøter.  Problemstillingen vil være mer aktuelt for de som kjøper nedslitte oppussing objekter i byer eller landsbyer av frittstående agenter. En bør også være varsom med å kjøpe direkte av utbyggere, spesielt de som er nye i markedet. Igjen er det viktig å ha juridisk bistand og bistand fra selgere med integritet med full kjennskap til hele markedet.
Les nederst på siden om “Immoval Property Commission” om erstatning som betales ut av staten til tidligere eiere.

Dårlig bygnings kvalitet.

Dårlig byggekvalitet har alltid vært en utfordring ved kjøp av feriehus eller feriebolig rundt Middelhavet. Det har også vært tilfelle på Kypros. Derfor anbefaler vi kun de seriøse og kvalitativt gode utbyggerne. Det er ellers vanskelig å garantere at boligens kvalitet.Det bygges i dag mye nye boliger og disse er det gunstigst å kjøpe for å være på den sikre siden.  Innen for dette området har det vært en bratt oppadgående forbedringskurve de siste 10 årene.
FeriehusMiddelhavet med lokal partner Goldmark Estates, selger kun fra utbyggere som beviselig kan levere kvalitet.  De fleste utbyggerne har 5 års garanti på selve bolig konstruksjonen, noen har opp til 10 års garanti.  Vår største samarbeidspartner blant utbyggerne bygger nå boliger med den internasjonalt anerkjente BREEAM sertifiseringen. Det er en sertifiseringsordning for miljøvennlige og bærekraftige bygg, som vi pr. idag. kun har noen få bygg av i Norge. Denne utbyggeren ligger helt i front på byggekvalitet. De ligger i front ikke bare nasjonalt sett på Nord Kypros, men globalt sett som da inkluderer Norge. Slike fakta er det viktig å ha i bakhodet om en vurderer å kjøpe en “resale” til en noe lavere pris, sammenliknet med et nybygg.

Nord Kypros har ikke hatt et velfungerende registrerings system for eiendom og skjøter.

Tidligere var det visse problemer ved eiendomskjøp. Heldigvis er ikke dette et tema lenger, da det har vært gjort store utbedringer på feltet de siste 10 årene.  Opprettelsen av “Immovable Property Commision” som oversatt blir til “Kommisjonen for fast eiendom”, har ryddet opp, effektivisert og standardisert.  Les mer om kommisjonens arbeid  lenger ned.  La en seriøs eiendoms formidler med gode lokale samarbeidspartnere veilede deg. Kjøp deretter av profesjonell kvalitets utbygger med lang fartstid. Ved hjelp av Goldmark Estates lokalkunnskap, unngår vi kontakt med utbyggere som ikke forholder seg til kvalitetskrav for bygninger, skjøter og generell forretningsdrift.

Eiendommer med 3 forskjellige typer skjøter.

Det er idag  fult mulig å gjøre et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros, som i andre land rundt Middelhavet. Det viktigste er å kjøpe av seriøse aktører i boligmarkedet. Den samme rådet vil gjelde i alle land, men er spesielt viktig i land rundt Middelhavet. Samtidig er det viktig å være klar over alle faktorene vi ramser opp.  Velg en norsk formidler som samarbeider med lokale eiendoms spesialister med fast forankring og kontorer på Nord Kypros. Et lokalt firma som bor og jobber på Nord Kypros og som har et et rènome å ta vare på i mange år fremover. Et slikt firma er Goldmark Estates, som er vår foretrukne samarbeidspartner. Det må i tillegg benyttes en lokal og kompetent advokat for å sikre de juridiske aspektene.

Kriminelle / useriøse aktører.

Det vil ikke være et tema for våre kunder å støte på kriminelle og useriøse aktører. I FeriehusMiddelhavet og Goldmark Estates, handler vi kun med de mest anerkjente byggefirmaene. De kan alle vise til mange år med fornøyde kunder, god etterservice, utleieservice og generelt en profesjonell forretnings drift etc.  En må i tillegg bruke en lokal advokat for å sikre de juridiske aspektene. Det er kun slik en sikrer et trygt kjøp av eiendom i et fremmed land. Vår partner på Nord Kypros, GoldMark Estates, er medlem Tyrkisk Kypriotisk Eiendomsmegler foreningen. Gjennom dette medlemskapet er Goldmark Estates og våre kunder dekket av en forsikring som dekker økonomisk tap på inntil € 100.000 Euro som skyldes forretnings feil.

“Immovable property commission”

Etter flere rettsaker på Kypros, i England og i Den europeiske menneskerettsdomstol tapte et engelsk ektepar huset de hadde kjøpt på nordsiden. Huset kunne beviselig sies å ha tilhørt en Gresk-Kypriotisk familie før 1974.

Denne skrekkelige historien førte til en stor endring i systemet. I 2006 startet «Kommisjon for fast eiendom» sitt arbeid. De har så langt betalt ut nesten 6 milliarder norske kroner i kompensasjon til personer som har søkt om eiendoms kompensasjon. Med denne ordningen  vil ikke en Gresk-Kypriotisk person med skjøte fra før 1974,  kunne gjøre juridisk krav på eiendommen. Dette gjelder om utenlandske personer har kjøpt et hus  eller det ha blitt bygget nye boliger på tomt tidligere eid av en Gresk-Kypriot.  Da har vedkommende Gresk-Kypriot ingen annen mulighet en å ta imot en økonomisk kompensasjon.  Ca 7-8 000 søknader har blitt behandlet og utbetalinger gjort. For en utenlandske eiendoms kjøper betyr det at en kan foreta et like trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros,  som i andre Middelhavsland.

Kommisjonens arbeid vil også ha betydning ved en eventuell sammenslåing av øya. Før en gjenforening mellom nord og sør vil kunne bli en realitet, er eiendoms spørsmålet noe av det viktigste gjenforenings forhandlingene må løse politisk.
Med denne fremgangsmåten trygges både gamle og nye eiere, og eiendomsverdier blir kompensert på tvers av skillelinjen.  Skulle gjenforenings forhandlingene lykkes, antas det at verdien på eiendommer på nordsiden vil stige 20-30 % bare over natten.

Se statlig infoside opprettet om kommisjonens arbeid.  Les mer her

Se FeriehusMiddelhavet – en Goldmark Estates partner –  eiendommer  i det prisgunstige Nord Kypriotiske eiendomsmarkedet.    Les mer her

For kjøps prosessen av eiendom på Nord Kypros.   Les mer her

For info om  turistparadiset Nord Kypros.   Les mer her


Swimmingpool i måneskinn

Anlegget utendørs med fasiliteter

Category : Uncategorized

 

Magic cafe og bar med svømmebasseng og poolba

På bildet over sees anlegget sett bakover fra takterrassen til oss i FeriehusMiddelhavet.  På bildet under sees anlegget sett med ryggen mot Middelhavet og sørover mot Besparmakfjellene.

Anlegget sett fra nord med Middelhavet i ryggen og med Bersparmakfjellene i bakgrunnen

pentbeplantet anlegg
Anlegget er pent beplantet.
Under ser en de best til vokste delene av hagen.

Hagen på anlegget

Hage med planter anlegg

Poolbar anlegg

Bassengbaren åpnet sesongen 2017 og er populær med lette lunchretter og drikke. På bildet er ikke alle møbler etc. satt frem og prosjektet helt ferdigstilt ennå.

Swimmingpool i måneskinn

Hovesvømmebassenget opplyst av lys og en fullmåne.

14159740_10154331231445575_366989482_n

Solsenger, madrasser og parasoller til fri benyttelse. Her fra hoved svømmebassenget.

Svømmebasseng felt B

Det andre svømmebassenget ligger på B-feltet i retning stranden. Her er det godt med solsenger og parasoller til fri benyttelse.

Nederste svømmebasseng

Det tredje svømmebassenget ligger litt vekk fra de andre, og har en nydelig solnedgang.

Sea magic Park med svømmebasseng

Ved søsteranegget som er fase 1 ligger også et stort svømmebasseng til fri benyttelse. Her finner du også Magic Cafe og bar et populært samlingspunkt, lekeplassen for småbarn, biljard og den kombinerte basket og fotballbanen.

Lekeplass

Sykkelutleie på anlegget

Sykkel til leie på times, dags eller ukes basis.

Lokal isbil med kuleis

Lokal isbil med kuleis kommer innom flere ganger pr. dag i sesongen.

Nærmeste strand

Nærmeste strand.

Finn3

Gamle kyst vei for tur gåing, sykling og jogging.

TuncanYeri

Tuncan Yeri restaurant og taverna ligger rett på andre siden av hovedveien ca 600 meter unna.  De serverer tradisjonelt med mange mezeretter sammen med grillet kylling, lammekjøtt etc.

Full Kebab på Tunkayn Yeri

I tillegg til poolbaren, Magic restaurant &bar, og Tuncan yeri ligger det 3 restauranter til i gå avstand. Itillegg henter og bringer Cengiz Waterfront restaurant kundene tilbake igjen,  om en gir beskjed om det ved bestilling av bord. De har kjempe god internasjonal mat.


FeriehusMiddelhavet Hamam -Spa

Anleggets luksuriøse innendørs fasiliteter

Category : Uncategorized

Velutstyrt gym og SPA med hamam, steam-badstue, sauna, kald dusj, oppvarmet innendørs svømmebasseng og diverse kropps- og pleie behandlinger som kan kjøpes.

Innendørs svømmebasseng

De innendørs fasilitetene er til fri utnyttelse for leiegjester og beboere på anlegget. Profesjonelle behandlinger kan kjøpes og betales direkte til behandler.  Tilbudet varierer etter årstid, så sjekk mulighetene i SPA’ets resepsjonen.

Spabehandling til dame med levendelys i bakgrunnen

Behandlingen gis fra mandag til lørdag og bestilles på forhånd i resepsjonen i SPAavdelingen. Prisene er ca 1/3 av norske priser.  De etterfølgende prisene er ca priser omregnet etter kursen 14.02.18:

Manikyr – 187,- nok  Pedikyr – 220,- nok,  Full kroppsmassasje – 330,- nok
Rygg og nakkemassasje –  220,- nok,  Body scrub – 275,- nok

Du kan f. eks ta en full kroppsmassasje med bodyscrub for 605,- kr. etter en treningsøkt i treningsrommet og kombinere dette med sauna, og eller dampbastue og en liten tur i svømmebassenget. Det er kun behandlingen du betaler ekstra for. Inngangen i Spa avdelingen er inkludert i leieprisen. Inngang til rimeligste tidspunkt og full kroppsmassasje og skrubb ville kostet 2050,- nok på The well utenfor Oslo til sammenlikning.

SPA inngang sauna, steamdusj, kalddusj.

FeriehusMiddelhavet Hamam -Spa

FeriehusMiddelhavet steamroon-Spa

FeriehusMiddelhavet Spa sauna

FeriehusMiddelhavet Kald dusj Spa_6

FeriehusMiddelhavet Spa omkledningsrom

Gym med trendemølle, styrkeapparater

fitness4

fitness2

fitness1