Nyere Kypros historie helt forenklet

  • 0
Gamle trebåter og pitoreske bygninger i Gamle Kyrenia havn

Nyere Kypros historie helt forenklet

Category : Uncategorized

Kypros kan vise til en svært lang og spennende historie, slik at her vil du få nyere Kypros historie helt forenklet. Få land har vært underlagt så mange forskjellige riker og herskere. Dette gjør kulturen helt særegen kypriotisk både når det gjelder språk, mat, oppførsel, og boligstil. En vil selvsagt se resultatet av de greske, tyrkiske og engelske kulturelle særtrekkene i tillegg. Dette gjør Kypros til et helt spesielt sted.

Legger en til et fantastisk klima, vakker natur det faktum at øya kan vise til  en stor tetthet av oldtids historiske kulturelle skatter  så kan få steder matche Kypros i reiseavstand fra Skandinavia.  Etter delingen i 1974 har Nord Kypros måttet bære belastningen for den tyrkiske invasjonen med en total internasjonal handelsboikott. Det har stagnert den økonomiske utviklingen og hindret landet fra å utvikle seg på lik linje med resten av Europa. Dette er bakgrunnen for det lave prisnivået både på eiendommer og levekostnader generelt.

Utviklingen fra grunnlovens og republikkens tidlige dager.

Grunnloven på Kypros av 1960 ble laget når kolonivelde England ga fra seg makten på Kypros. Det ga støttelandene England, Hellas og Tyrkia mulighet til å intervenere på Kypros ved forsøk på å forandre  grunnloven eller andre store problemer på øya. President Makarios forsøkte allerede etter få år få igang forandring av grunnlovs paragrafer som ville svekke Tyrkisk-Kypriotisk politisk påvirkningsmulighet. Deretter var 60-tallet preget av mye voldshandlinger fra en Gresk-Kypriotisk nasjonalistisk frigjørings- og terroristgruppe. Handlinger ble utført mot enkeltindivider fra den Tyrkisk-Kypriotiske lokalbefolkningen eller mot alle aldersgrupper i landsbyer. Det var i denne perioden FN ut stasjonerte fredsbevarende styrker her.

Først invaderte den Greske Militærjuntaen hele Kypros.

Hellas, styrt av den Greske militær juntaen kuppet hele øya i juli 1974. Kypros sin President Makarios måtte flykte omgående. Tyrkia så seg nødt til å intervenere på Kypros i juli i 1974, for å beskytte den Tyrkisk-Kypriotiske befolkningen. De rykket frem til “The Green line” en grenselinjen som var skissert opp hele 10 år før, på midten av -60 tallet av en engelsk offiser.

Tyrkia rykket frem til delelinjen “The Green Line”.

Store folke grupper måtte flykte. Tyrkisk-Kypriotene samlet seg i Nord, de Gresk-Kypriotiske innbyggerne samlet seg i sør. Mange her i Kyrenia og Esentepe området som idag bor i nord, kom flyktende opp fra byen Paphos eller Larnaca på sørsiden i denne forbindelse. Kyrenia by hadde en overvekt av Gresk-Kypriotere, disse måtte flykte fra de nordlige områdene og til sør for grenselinjen «The green line».

En oljefokusert politisk samtid

Med kjennskap til historien fra andre deler av verden i samme tidsperiode, så sies det at  USA dro i mange utenrikspolitiske tråder. Det gjaldt å sikre tilgang på oljerike områder. Kypros har historisk hatt en strategisk beliggenhet, men også iforhold til å tjene som en flybase med kort vei til det oljerike midtøsten og araberhalvøya. Et delt Kypros var i så måte et bedre alternativ for et strategisk beliggende Kypros, sammenliknet  med et Kypros i tett partnerskap til Sovjetunionen.

Det var sterke tegn på at en slik utvikling var i anmarsj, da president Makarios en flittig gjest i Sovjetunionen. Dette startet på 1960 tallet og frem til tiden før den greske militærjuntaen invaderte og tok kontrollen over hele Kypros. Det sies at Amerikanerne ikke ønsket et nytt Cuba. Det vil si en  strategisk beliggende øy med en skjeggete leder med et tett forhold til Sovjet, slik tilfellet hadde vært med Cuba.

TRNC Turkish Republic of Northern Cyprus dannet i 1983

Etter 8 år hvor det ikke lyktes å komme til en enighet  proklamerte Nord Kypros den 15. november 1983, seg som en selvstendig republikk med egen grunnlov, egen nasjonalforsamling, med en regjering ledet av en folkevalgt president. Den første presidenten ble Rauf Denktas. Denktas, juridisk utdannet, med bakgrunn som  “Crown prosecuter” i kolonien Kypros,  hadde vært politisk aktiv fra 1957.

Den nye republikken ble fordømt av FN og den gresktalende republikken i sør. Etter mer en fire tiår med mislykkede forhandlinger, så  er det fremdeles kun Tyrkia som støtter Nord Kypros ønske om å få landet på fote økonomisk og ideologisk.

“Annan planen” i 2004 åpnet grensene igjen

På begge sider av øya er det mange ofre. Mange familier har tragisk har mistet tilgangen på sine hjem. I juli i 2018 er det gått 44 år siden dette skjedde. Folk har måttet gå videre med livene sine, forlatte hjem har blitt tatt i bruk og nye kjøpere kommet til.

Det første store oppmykningen av en fastlåst situasjon var når Koffi Annan var FN`s generalsekretær. Da hadde en forhandlet seg frem til en avtale for sammenslåing som velgerne på både nord og sør av  Kypros skulle stemme over.  Ble det en sammenslåing ville Kypros som forent land aksepteres inn i EU.

Sør-Kypros stemte Nei til sammenslåing, men kom inn i EU

Resultatet av avstemmingen ble et stor flertall av den tyrkisk Kypriotiske befolkningen sa JA til en sammenslåing. Et like stort flertall av den Gresk Kypriotiske befolkningen sa NEI. Noe overraskende  ble den Gresk Kypriotiske delen av Kypros Allikevel inkludert i EU.  Samtidig ble et antall grensestasjoner mellom sør- og nordsiden ble åpnet for først gang på 30 år.  Den internasjonale handelsboikotten ble dessverre stående uforandret.

I de første årene etter grenseåpningen så en boligmarked med boblepreg og mange “cowboyer” i aksjon. Denne boblen sprakk etter noen år. Skrekkhistoriene om boligmarkedet og  uferdige boligene er manifestasjoner,  frem til og med denne tiden.  Les mer her

Nord Kypros, et samfunn i spennende utvikling

Dette er et forenklet sammendrag av den historiske bakgrunnen fra nyere tid, for den situasjonen en finner på Nord Kypros idag. Det er også en forklaring på hvorfor prisnivået på både eiendom og levekostnader er svært mye lavere en i andre Middelhavsland. Det er få om ingen Middelhavs destinasjoner en fremdeles kan bosette seg helt i strandkanten, til priser de fleste har råd til. Nord Kypros har som flere mikroland sikret seg inntekter og utenlandskvaluta med Casinodrift. I de senere årene har landet styrket sin posisjon på utdannings fronten. Det er idag et stort antall internasjonalt godkjente universiteter med et studenttall like i underkant av 100 000. Studenttallet vil øke de nærmeste årene pga utbyggingsplaner for flere universiteter. Det gode klimaet, det trygge miljøet og lave levekostnader gjør Nord Kypros til et attraktiv student sted.

Et økende antall 5 stjernes luksushoteller bygges.

I turist områdene på Bafra finner en flere gigantiske 5* hoteller, i Kyrenia området  er det minst 7 tilsvarende hoteller. Det bygges et stort antall ferieboliger  i flere områder av landet.  Turist trafikken fra Europa er økende over grensen i sør, men mange flyr via Tyrkia til til Ercan Airport. Flyplassen ble åpnet ca. år 2013 og det er allerede startet opp med utvidelse av kapasiteten.  En kan se et økende antall internasjonale butikker i de 3 største byene, noe som viser at det internasjonale forretningslivet har  stor tro på det Nord Kypros.

Brutto nasjonalproduktet øker  kun svakt og jevnt og trutt så noe bobletendens ser en ikke idag.  I 2016 ferdigstilte Tyrkia et stort entreprenør prosjekt for å lede ferskvann mellom Tyrkia og Nord Kypros. Dette sikrer den nordlige delen av øya med vann i mange tiår fremover. Det er et stående tilbud til Den gresk Kypriotiske republikken om å dra nytte av prosjektet, noe de ikke har tatt imot.

En trist og urettferdig påført isolasjon for et lite land, har stoppet utviklingen. Som turister og kjøpere  i ferieboligmarkedet er dette derimot en utvalgsmessig og økonomisk fordel.

 

Comments

comments


Translate

Været på Nord Kypros

Følg oss på Facebook

Compare

nationalcprassociation.com