Trygt kjøp av eiendom, Nord Kypros

  • 0
trygt kjøp av eiendom ved et basseng omgitt av lyst, palmer og fjell. teksten på siden av bildet er Goldmark Estates skandinavia

Trygt kjøp av eiendom, Nord Kypros

Category : Uncategorized

Trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros for skandinaviske kunder

For å sikre våre kunder et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros  har FeriehusMiddelhavet inngått  et partnerskap med de anerkjent og lokale eiendomsmeglerne i Goldmark Estates.

Både nord og sørsiden av Kypros, er et attraktivt alternativ for Britiske stasborgere som ønsker seg “A home in the sun”. Mange av disse er permanente beboere og kalles “expat” og “expatriate”.   Svenskene har i mange år kjøpt seg ferie eiendommer på den nordlige tyrkisk talende delen av Kypros.

Det er spesielt de siste 3-4 årene at det norske feriebolig markedet har oppdaget ferie paradiset Nord Kypros. Det er ikke en overdrivelse å påstå at det har blitt kjærlighet ved første blikk for mange. Årsakene er mange og høyest rager  selvsagt klimaet og de lave boligprisene. De lave levekostnadene er et annet sterkt argument, samt at det er mulig å oppleve en total mangel på trengsel av mennesker.  Min påstand er at det er spesielt all “tumleplassen” med nærhet til den uberørte naturen, som tiltrekker nordmenn.

Se FeriehusMiddelhavet – en Goldmark Estates partner`s Webside  for trygge kvalitets eiendommer i det prisgunstige Nord Kypriotiske eiendomsmarkedet.  Les mer her
For kjøps prosessen av eiendom på Nord KyprosLes mer her

Ta en kunnskapsbasert avgjørelse

I FeriehusMiddelhavet er vi opptatt av å sette folk i stand til å ta kunnskapsbaserte avgjørelser. Med kunnskap har en mulighet til å ta gode avgjørelser og foreta et trygt kjøp av eiendom. Samtidig vil man kunne kontre feilaktige argumenter med opplysende fakta.  Det kan komme godt med da det sirkulerer mye propaganda og “fake news” rundt dette emnet.  Ønsker du et kjapt historisk sammendrag fra 1960 og frem   Les mer her

Hvordan foreta et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros?

På internett kan en lese flere skrekkelige historier om eiendoms kjøp på den nordlige siden av Kypros. Det er heldigvis ikke mange tilfeller. Historiene kan deles i flere kategorier, da de har forskjellig årsak. Det de derimot har til felles er at de ligger en del tilbake i tid dvs. i perioden år 2000-2008. Dette er heller ikke unikt for Nord Kypros. Fra tidligere år eksisterer det dessverre tilsvarende tilfeller i Spania og i andre mange andre Middelhavsland.

Det er idag trygt å kjøpe eiendom på Nord Kypros.  Det forutsetter at en kun kjøper  boliger bygget av seriøse byggefirmaer, via en eiendoms formidler som forstår norske behov. Men denne må itillegg ha en lokal profesjonell innfødt representant med kontor og ansatte på Nord Kypros. I tillegg kommer bruken av lokal juridisk assistanse.

God kombinasjon med norsk behovforståelse og lokale uavhengige eiendomspesialister

Det er flere i eiendomsmarkedet i Tyrkia,  som har kommer over til Nord Kypros for å selge her. De gjør det  når dette markedet virker mer attraktivt og de forsvinner igjen med engang situasjonen endrer seg. Det samme gjelder for norske agenter som jobber alene. I tillegg er det en utfordring med skandinaviske agenter  og firmaer som har opprettet kontor på Nord Kypros. Disse har ikke like god tilgang på den samme informasjonen som de lokale agentene.

Middelhavs kulturen er preget av en felles kulturell intern forståelsen. Det tar lang tid før Skandinaviske selgere får tatt full del i eller forstår denne. Skandinaver kontra innfødte vil derfor alltid være mindre informert i det lokale markedet. De vil i tillegg kunne bli syke eller reise hjem og trekke seg fra oppfølgings ansvaret, så snart salget er gjort.

Prisen du betaler som kunde er lik uansett formidler

Prisen du som kunde betaler for eiendommen er den samme uansett hvem du kjøper av. Forskjellen ligger hvor mye den skandinaviske selgeren ønsker å ta i fortjeneste til seg selv, istedenfor å investere i et lokalt og stabilt nettverk lokalt. Det gir større trygghet for deg som kunde. Vi vil nå se på spørsmål som ofte blir stilt.

Eiendommen kan ha tilhørt en Gresk-Kypriot.

FeriehusMiddelhavet med lokal partner Goldmark Estates selger ikke slike eiendommer, kun eiendommer med trygge skjøter.  Problemstillingen vil være mer aktuelt for de som kjøper nedslitte oppussing objekter i byer eller landsbyer av frittstående agenter. En bør også være varsom med å kjøpe direkte av utbyggere, spesielt de som er nye i markedet. Igjen er det viktig å ha juridisk bistand og bistand fra selgere med integritet med full kjennskap til hele markedet.
Les nederst på siden om “Immoval Property Commission” om erstatning som betales ut av staten til tidligere eiere.

Dårlig bygnings kvalitet.

Dårlig byggekvalitet har alltid vært en utfordring ved kjøp av feriehus eller feriebolig rundt Middelhavet. Det har også vært tilfelle på Kypros. Derfor anbefaler vi kun de seriøse og kvalitativt gode utbyggerne. Det er ellers vanskelig å garantere at boligens kvalitet.Det bygges i dag mye nye boliger og disse er det gunstigst å kjøpe for å være på den sikre siden.  Innen for dette området har det vært en bratt oppadgående forbedringskurve de siste 10 årene.
FeriehusMiddelhavet med lokal partner Goldmark Estates, selger kun fra utbyggere som beviselig kan levere kvalitet.  De fleste utbyggerne har 5 års garanti på selve bolig konstruksjonen, noen har opp til 10 års garanti.  Vår største samarbeidspartner blant utbyggerne bygger nå boliger med den internasjonalt anerkjente BREEAM sertifiseringen. Det er en sertifiseringsordning for miljøvennlige og bærekraftige bygg, som vi pr. idag. kun har noen få bygg av i Norge. Denne utbyggeren ligger helt i front på byggekvalitet. De ligger i front ikke bare nasjonalt sett på Nord Kypros, men globalt sett som da inkluderer Norge. Slike fakta er det viktig å ha i bakhodet om en vurderer å kjøpe en “resale” til en noe lavere pris, sammenliknet med et nybygg.

Nord Kypros har ikke hatt et velfungerende registrerings system for eiendom og skjøter.

Tidligere var det visse problemer ved eiendomskjøp. Heldigvis er ikke dette et tema lenger, da det har vært gjort store utbedringer på feltet de siste 10 årene.  Opprettelsen av “Immovable Property Commision” som oversatt blir til “Kommisjonen for fast eiendom”, har ryddet opp, effektivisert og standardisert.  Les mer om kommisjonens arbeid  lenger ned.  La en seriøs eiendoms formidler med gode lokale samarbeidspartnere veilede deg. Kjøp deretter av profesjonell kvalitets utbygger med lang fartstid. Ved hjelp av Goldmark Estates lokalkunnskap, unngår vi kontakt med utbyggere som ikke forholder seg til kvalitetskrav for bygninger, skjøter og generell forretningsdrift.

Eiendommer med 3 forskjellige typer skjøter.

Det er idag  fult mulig å gjøre et trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros, som i andre land rundt Middelhavet. Det viktigste er å kjøpe av seriøse aktører i boligmarkedet. Den samme rådet vil gjelde i alle land, men er spesielt viktig i land rundt Middelhavet. Samtidig er det viktig å være klar over alle faktorene vi ramser opp.  Velg en norsk formidler som samarbeider med lokale eiendoms spesialister med fast forankring og kontorer på Nord Kypros. Et lokalt firma som bor og jobber på Nord Kypros og som har et et rènome å ta vare på i mange år fremover. Et slikt firma er Goldmark Estates, som er vår foretrukne samarbeidspartner. Det må i tillegg benyttes en lokal og kompetent advokat for å sikre de juridiske aspektene.

Kriminelle / useriøse aktører.

Det vil ikke være et tema for våre kunder å støte på kriminelle og useriøse aktører. I FeriehusMiddelhavet og Goldmark Estates, handler vi kun med de mest anerkjente byggefirmaene. De kan alle vise til mange år med fornøyde kunder, god etterservice, utleieservice og generelt en profesjonell forretnings drift etc.  En må i tillegg bruke en lokal advokat for å sikre de juridiske aspektene. Det er kun slik en sikrer et trygt kjøp av eiendom i et fremmed land. Vår partner på Nord Kypros, GoldMark Estates, er medlem Tyrkisk Kypriotisk Eiendomsmegler foreningen. Gjennom dette medlemskapet er Goldmark Estates og våre kunder dekket av en forsikring som dekker økonomisk tap på inntil € 100.000 Euro som skyldes forretnings feil.

“Immovable property commission”

Etter flere rettsaker på Kypros, i England og i Den europeiske menneskerettsdomstol tapte et engelsk ektepar huset de hadde kjøpt på nordsiden. Huset kunne beviselig sies å ha tilhørt en Gresk-Kypriotisk familie før 1974.

Denne skrekkelige historien førte til en stor endring i systemet. I 2006 startet «Kommisjon for fast eiendom» sitt arbeid. De har så langt betalt ut nesten 6 milliarder norske kroner i kompensasjon til personer som har søkt om eiendoms kompensasjon. Med denne ordningen  vil ikke en Gresk-Kypriotisk person med skjøte fra før 1974,  kunne gjøre juridisk krav på eiendommen. Dette gjelder om utenlandske personer har kjøpt et hus  eller det ha blitt bygget nye boliger på tomt tidligere eid av en Gresk-Kypriot.  Da har vedkommende Gresk-Kypriot ingen annen mulighet en å ta imot en økonomisk kompensasjon.  Ca 7-8 000 søknader har blitt behandlet og utbetalinger gjort. For en utenlandske eiendoms kjøper betyr det at en kan foreta et like trygt kjøp av eiendom på Nord Kypros,  som i andre Middelhavsland.

Kommisjonens arbeid vil også ha betydning ved en eventuell sammenslåing av øya. Før en gjenforening mellom nord og sør vil kunne bli en realitet, er eiendoms spørsmålet noe av det viktigste gjenforenings forhandlingene må løse politisk.
Med denne fremgangsmåten trygges både gamle og nye eiere, og eiendomsverdier blir kompensert på tvers av skillelinjen.  Skulle gjenforenings forhandlingene lykkes, antas det at verdien på eiendommer på nordsiden vil stige 20-30 % bare over natten.

Se statlig info siden opprettet om kommisjonens arbeid.  Les mer her

Se FeriehusMiddelhavet – en Goldmark Estates partner – for trygge  eiendommer med god kvalitet i det prisgunstige Nord Kypriotiske eiendomsmarkedet.    Les mer her

For Goldmark Estates egen web side med deler av deres eiendomsportefølje.   Les mer her. 

For kjøps prosessen av eiendom på Nord Kypros.   Les mer her

For info om  turistparadiset Nord Kypros.   Les mer her


Translate

Været på Nord Kypros

Følg oss på Facebook

Compare

nationalcprassociation.com